BricsCad V19 Pro PL - 5 PACK

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: BRICSYS
 • Czas realizacji: 1-3 dni

Bricscad jest najlepszą alternatywą dla zastąpienia licencji AutoCAD lub rozbudowania dotychczasowej struktury tego środowiska. Bricscad jest połączeniem kompatybilności DWG, rozsądnych cen, intuicyjnego interfejsu i najwyższej jakości usług wsparcia.


Najnowsza wersja programu została rozbudowana o wiele użytecznych funkcji. Program staje się coraz większą konkurencją dla AutoCADa, posiada prawie całą jego funkcjonalność, a dodatkowo zawiera wiele funkcji niedostępnych u konkurencji.

BricsCad V11 Pro PL - 5 PACK Wykorzystanie Bricscad pozwoli zmodernizować stanowisko CAD za 1/5 ceny AutoCAD. Z kolei dzięki stale rozwijającej się liście producentów dodających swoje aplikacje do Bricscad staje się on coraz potężniejszym narzędziem. Program oferuje kompatybilną z AutoCAD platformę programowania oraz obsługi istniejących aplikacji. Bricscad poszerzył listę kompatybilnych aplikacji (LISP, SDS, COM, BRX), dzięki czemu został wybrany przez ponad stu dostawców aplikacji, które wcześniej bazowały na programie AutoCAD.
Program umożliwia łatwą integrację oraz wiele właściwości ułatwiających pracę, wśród nich znajdują się m.in.: zdolność do otwierania wielu rysunków jednocześnie, wyświetlanie Image Raster oraz edycję i foto-realistyczny rendering.

BricsCAD Pro zawiera funkcjonalność wersji Classic oraz dodatkowo:

 • Pełna edycja i modelowanie brył ACIS
 • Potężny silnik renderingu
 • Visual Basic for Applications (VBA) (tylko Windows 32-bit)
 • Obsługa projektów VBA DVB
 • BRX (Bricscad Runtime eXtension)
 • .NET
 • kursor Quad
 • Modelowanie bezpośrednie
 • Płaszczyzny przekroju
 • Podgląd komponentów
 • polecenie PROFIL
 • polecenie RZUTPŁASKI

Podczas pracy z programem może on podświetlić obiekt, nad którym aktualnie znajduje się kursor. Funkcja ta pozwala na wybranie wymaganego elementu na złożonych rysunkach o dużym zagęszczeniu obiektów.

Program posiada opcję "przykryj", za pomocą której tworzy się rzutnie o kolorze aktualnego tła służącą do przykrywania istniejących obiektów. Większość z nich służy do zamaskowania rysunku w celu jego wyczyszczenia. Jako przykład można podać zamaskowanie rysunku w celu poprawienia widoczności tekstu.
W programie jest możliwy eksport do plików PDF, a dodatkowo można w nim wykorzystać pliki tabeli stylu wydruku.

Możliwa jest edycja przy pomocy wielu uchwytów - wystarczy przytrzymać klawisz shift w celu wybrania dowolnych uchwytów z jednego lub wielu obiektów. Wszystkie takie uchwyty są kopiowane lub przesuwane jednocześnie.  Bricscas pozwala na edycję Bloków oraz Xref'ów typu In-place. Wszystkie zagnieżdżone bloki zostają wykryte automatycznie i wyświetlone w formie drzewa. Okno podglądu ułatwia wybór wymaganego bloku lub Xref. Polecenie może działać na całym rysunku, na wszystkich obiektach w bloku oraz na części edytowanego odnośnika. Wszelkie zmiany są zapisywane do źródłowego rysunku Xrefa lub definicji bloku w danym rysunku.

W programie zostało zaimpelmentowane narzędzie szybkiego wyboru. Za jego pomocą można określić filtry takie jak kolor, typ linii, typ obiektu oraz filtr według dowolnej innej właściwości obiektu. Określenie kryteriów filtrów pozwala na stworzenie grupy wybranych obiektów, dodanie do już istniejącej grupy lub odjęcie z istniejącej grupy. Szybki wybór może się odnosić do wybranego obszaru lub całego rysunku.

Wszelkie ustawienia programu mogą być modyfikowane w menedżerze ustawień. Można w nim sprawdzać i modyfikować aktualne wartości wszystkich ustawień. BricsCad V11 Pro PL - 5 PACK Ustawienia mogą być wyświetlane względem kategorii lub w porządku alfabetycznym. Każde z ustawień posiada krótki opis oraz informacje czy jest ono przypisane globalnie czy tylko dla aktualnego rysunku, a jeśli jest to możliwe przedstawiony jest jego graficzny podgląd. W razie problemów z odnalezieniem wymaganego ustawienia można skorzystać z wbudowanej wyszukiwarki.

Program Bricscad umożliwia wypełnianie gradientem. Można wypełniać w dziewięciu różnych stylach przy pomocy jednego lub dwóch kolorów. Nowością są również pola w tekstach wieloliniowych. W takich tekstach można użyć pól do wprowadzania różnorodnych informacji, takich jak data i godzina, ustawienia wykresu, własności rysunku, odnośniki np. do stron WWW oraz dowolnych innych danych. Pola te są aktualizowane automatycznie podczas każdego zapisywania rysunku.
Dzięki edytorowi tekstu wielowierszowego można tworzyć i edytować tekst w rysunku w odseparowanym oknie bezpośrednio na rzutni. Można również dostosować okno tekstowe i wysokość czcionki, a efekty będą widoczne natychmiast na rzutni.

W programie można definiować zespolone wymiary, dzięki czemu wartości wymiarów są automatycznie aktualizowane po zmianie geometrii obiektu z nim zespolonego. BricsCad V11 Pro PL - 5 PACK Istnieje także możliwość zwymiarowania obiektu modelu w obszarze papieru oraz zobaczyć jak się będą zmieniać wymiary po modyfikacji obiektów.
Zespolone wymiary działają zarówno dla wymiarów kątowych jak również liniowych. Mogą one zostać przypisane do takich punktów charakterystycznych jak koniec, prostopadłość, symetria.
Bricscad zawiera przydatne narzędzie pozwalające na zapisanie i przywrócenie konfiguracji właściwości i stanów rysunków. Narzędziem tym jest Eksplorator Rysunku z Statusem Warstw. Pozwala on na wyświetlanie warstw w różnych kolorach, można ustalić by warstwa raz wyświetlała się na zielono a innym razem fioletowo, można również włączyć, zamknąć lub zamrozić warstwy podczas edycji fragmentu rysunku.
Ustawienie wszystkich tych ustawień może zająć dużo czasu, w zależności od ilości tych ustawień, dlatego istnieje możliwość zapisania tych ustawień. Można zapisać wiele statusów warstw w każdym z rysunków.

Cechy programu:

 • Szybsze i płynniejsze przesuwanie widoku rysunku
 • Podświetlanie wybieranego obiektu
 • Przełączanie pomiędzy wybranymi obiektami
 • Jednoczesna edycja wielu uchwytów
 • Śledzenie uwzględniające współrzędne osi Z
 • Opcja śledzenia punktu odsuniętego o określoną odległość
 • Tworzenie wypełnienia Gradientem
 • Wymiarowanie długości łuków
 • Tworzenie prostokątów poprzez określenie Pola i Wymiarów
 • Możliwość określenia Jednostki dla Bloku
 • Odświeżone polecenia Odsuń, Zaokrągl, Fazuj, oraz Utnij
 • Zmienne Pola tekstu wielowierszowego
 • Ochrona rysunku poprzez hasło
 • Eksport do PDF z użyciem tabeli stylu wydruku
 • COM API dla dostosowania pasków narzędzi oraz menu
 • Obsługa wersji DWG
 • Pełne modelowanie 3D ACIS
 • Wymiary zintegrowane z obiektami
 • Edycja odnośników
 • Funkcjonalny eksplorator rysunku
 • Skonsolidowany Menedżer Ustawień
 • Visual Basic for Applications (VBA) (tylko Windows 32-bit)
 • Szybki silnik LISP z funkcją wsparcia VLAX
 • Wysoka kompatybilność ADS/SDS API
 • Wysoka kompatybilność COM API
 • Obsługa BRX

BricsCad V11 Pro PL - 5 PACK

Główne cechy programu:

 • Funkcjonalność CAD,
 • Relacje rysunków 2D,
 • Bezpośrednia edycja brył,
 • Funkcja Renderingu,
 • VBA oraz BRX.

Opcje plików:

 • Natywny format DWG,
 • DWG AutoCAD,
 • Ochrona hasłem,
 • Edycja odnośników Xref w rysunku,
 • Podkłady PDF,
 • Eksport do PDF z tabelami styli,
 • Eksport do DWF 2D i 3D,
 • Eksport do SVG,
 • Menadżer plików,

Opcje interfejsu:

 • Menu i paski AutoCAD CUI,
 • Konfiguracja menu,
 • Standardowe komendy AutoCAD,
 • Linia poleceń AutoCAD,
 • Eksplorator rysunku,
 • Menadżer ustawień z wyszukiwarką,
 • Quad cursor.

Opcje wyboru, śledzenia i przyciągania:

 • Podgląd wyboru,
 • Narzędzie szybkiego wyboru,
 • Przełączanie pomiędzy wybieranymi elementami,
 • Hot grips for multiple grip points modification,
 • eSnap,
 • SnapTrack i śledzenie biegunowe.

Opcje 3D:

 • Powierzchnie 3D,
 • Przeglądanie ACIS,
 • Pełne modelowanie i edycja ACIS,
 • Bezpośrednia edycja,
 • Płaszczyzny przekroju,
 • Rendering,
 • Style wizualne.

Opcje wymiarów:

 • Dynamiczne wymiarowanie,
 • Asocjatywne wymiary,
 • Relacje 2D.

Opcje tekstu:

 • Zestaw znaków wielu języków,
 • Edytor WYSIWYG MTEXT w rysunku,
 • MTEXT przez wewnętrzny lub zewnętrzny edytor,
 • Sprawdzanie tekstu,
 • Pola tekstowe.

Opcje kreskowania:

 • Edycja kreskowania,
 • Wypełnienie gradientem,
 • Wzory użytkownika,
 • Przyciągnij/Wydłuż do elementów kreskowania.

Opcje obrazów rastrowych:

 • Obsługa obrazów (przycinanie, przeźroczystość etc.),
 • Obsługa ECW oraz JPEG2000,
 • Obsługa MrSID.

Opcje drukowania:

 • Pliki CTB i STB,
 • Pliki PC3 konfiguracji drukarek,
 • Import i edycja ustawień strony.

Opcje programowania:

 • ActiveX, z edycją w rysunku,
 • Entity data editor,
 • Rejestrator skryptów,
 • Pełne wsparcie LISP z vl-, vlr-, vla- vlax,
 • Szyfrowanie LISP,
 • Solutions Development System (SDS/ADS),
 • Silnik DCL,
 • COM API (AutoCAD COM),
 • TX (Teigha eXtensions),
 • Obsługa CUI z poleceniami Diesel,
 • Obsługa MNU i MNS,
 • API dla dostosowania pasków i menu,
 • Visual Basic for Applications (VBA) (tylko Windows 32-bit),
 • Obsługa VBA DVB ,
 • .NET,
 • BRX (Bricscad Runtime eXtension).

Opcje pozostałe:

 • Przesuwanie, powiększanie w czasie rzeczywistym,
 • Rzutnie inne niż prostokątne,
 • Podgląd filtru,
 • Menadżer stanów warstwy,
 • Podgląd warstwy,
 • Obsługa dynamicznych bloków (Tworzenie dynamicznych bloków nie jest możliwe),
 • Dynamiczne wprowadzanie,
 • Geometryczne relacje 2D,
 • Edycja właściwości wielu obiektów,
 • Tabele i style tabeli,
 • Komenda SOLPROF,
 • Komenda FLATSHOT,
 • Menadżer profili użytkownika.

Wymagania systemowe:

 • System operacyjny: Microsoft Windows 7/8/10
 • Procesor: 2 GHz lub szybszy
 • Pamięć RAM: minimum 1 GB wolnej pamięci RAM
 • Twardy Dysk: ok 1 GB wolnego miejsca
 • karta graficzna pracująca w rozdzielczości min. 1024x768 z obsługą True Color

WAŻNE INFORMACJE:

Wystarczy zarejestrować się w naszym sklepie, a następnie zalogować na utworzone konto, aby otrzymać 4% rabatu na ten produkt. Rejestracja zajmuje kilka minut, a dzięki temu można zakupić program o wiele taniej! Zobacz jak otrzymać i wykorzystać rabat.

Za drogo? Możesz skorzystać z negocjacji ceny i zaproponować własną cenę, a my się do tej propozycji ustosunkujemy - czy ją akceptujemy czy nie.