Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy PLUS + GDATA Moblie Internet Security

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: COMARCH
 • Czas realizacji: 1-3 dni
 • Cena netto: 3 739,02 zł 4 600,20 zł 4 599,00 zł

Doradca Podatkowy - należą do linii Comarch ERP Optima. Stanowią one specjalną ofertę dla firm, które zajmują się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych

Pakiety programów dla biur rachunkowych - Doradca Podatkowy - należą do linii Comarch ERP Optima. Stanowią one specjalną ofertę dla firm, które zajmują się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych. Program umożliwia prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw.

 

Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy PLUS

jest najbardziej rozbudowaną wersją pakietów dla biur rachunkowych z serii Doradca podatkowy. Jest to kompleksowe narzędzie kierowane dla firm świadczących pełen zakres usług związanych z obsługą osób fizycznych i przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego, jak i prowadzenia spraw pracowniczych i dokumentacji ZUS.

 

Teraz kupując Comarch ERP Optima  otrzymujesz gratis

roczną ochronę twojego smartfona  ochrona smartfona gdata

 

 

 

badanie satysfakcji klientów optima


Program Comarch ERP Optima wspomaga codzienną pracę właściciela biura rachunkowego,wspomaga sprzedaż usług, planowanie prac oraz rozliczanie pracowników. Wśród dostępnych pakietów, każde nowe biuro rachunkowe znajdzie odpowiedni dla siebie.

 

Porównanie dostępnych pakietów Doradca podatkowy:

pakiety optima start porównaie

 

 

Zawartość pakietu Doradca podatkowy Plus:

 • moduł Księga Handlowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
 • moduł Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
 • moduł Płace i Kadry w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
 • moduł Faktury
 • moduł Kasa/Bank
 • moduł Biuro Rachunkowe
 • moduł Środki Trwałe
 • 12 miesięczna gwarancja i Comarch ASYSTA
 • Komplet podręczników w formie elektronicznej

 

Księga Handlowa Optima

To funkcjonalne narzędzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest znaczne usprawnienie pracy biura rachunkowego dzięki automatyzacji procesu dekretacji dokumentów oraz liczenia deklaracji podatkowych.

Podstawowe funkcje modułu FK to:

 • możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont,
 • podział na dzienniki cząstkowe,
 • zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
 • możliwość wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • dowolnie definiowalne zestawienia księgowe,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych.

plan kont optima

 

Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości, moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych.

Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości w każdym biurze rachunkowym. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika.

Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

 

Moduł Księga Handlowa umożliwia ponadto:

 • prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy,
 • księgowanie do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp
 • prowadzenie ewidencji pomocniczej: Rejestry VAT (możliwość podziału na dowolne rejestry cząstkowe),
 • wykorzystanie funkcji schematów księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika),
 • księgowania okresowe - dokonywane regularnie (np. co miesiąc,) przeksięgowania,
 • możliwość zaksięgowania dokumentów bezpośrednio z innych modułów np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe
 • możliwość jednoczesnej pracy na dwóch okresach obrachunkowych,
 • różnego rodzaju zestawienia w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
 • kontrolę kręgu kosztów,
 • współpracę z modułem Analizy.

 

 

Księga Podatkowa Optima

Program Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji: Rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, umożliwia również podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe.

Comarch ERP Optima pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spisów z natury, rozliczenia samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L i PIT-4R oraz obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

 

Moduł Księga Podatkowa to:

 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
 • możliwość wydrukowania rozliczeń rocznych: PIT-36 i PIT-36L,
 • współpraca z modułem Analiz,
 • pełna integracja z pozostałymi modułami.

 

 

Kadry i Płace Optima

Moduł Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania szkładników wynagrodzenia oraz uzależnienia ich wysokości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy.

W module Płace i Kadry dostępne są deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-40, IFT-1/1R, PIT-4R, PIT-8AR z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł Płace i Kadry umożliwia przygotowanie deklaracji do PFRON: WN-D i WN-U wraz z imiennymi załącznikami (odpowiednio INF-D-P bądź INF-U-P) w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SODiR Offline.


moduł kadrowo płacowy optima

 

Moduł podstawowy (Płace i Kadry) umożliwia:

 • roczne ograniczanie podstawy składek emerytalno - rentowych
 • możliwość modyfikacji danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku
 • export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc)
 • odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów
 • kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika
 • rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami
 • możliwość wyliczenia kwoty umowy zlecenia od wartości netto do wartości brutto z poziomu formularza umowy
 • wyliczanie wynagrodzenia akordowego
 • obsługa udzielanych na poczet wynagrodzeń zaliczek opodatkowanych (brutto) i nieopodatkowanych (netto)
 • system pożyczek - podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z możliwością oddzielnego księgowania
 • seryjne wyliczanie wypłat w ramach danej listy płac dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników
 • seryjne wypłacanie dla zaznaczonych pracowników wybranego dodatku na liście dodatkowych wypłat
 • podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe
 • korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie również anulowanych wypłat w pierwotnej postaci
 • naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zawsze zgodnych z obowiązującymi wzorcami formularzy
 • sporządzanie deklaracji dla PFRON
 • wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli
 • tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami
 • możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik, co jest dużym ułatwieniem przy rozpoczynaniu pracy z programem, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania Użytkownik korzystał wcześniej

 

Faktury Optima

Moduł Faktury to łatwe wystawianie dokumentów handlowych również w walutach obcych, cennik z dowolną ilością cen, kartoteki kontrahentów wraz indywidualnymi warunkami handlowymi oraz wielowymiarowe rabaty. Moduł dostępny jest w pakiecie promocyjnym Comarch ERP Optima wraz z modułem Kasa/Bank.

 

faktura sprzedaży optima

 

Funkcjonalność modułu Faktury obejmuje między innymi:

 • wystawianie faktur sprzedaży dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, faktur zakupu, paragonów, faktur zakupu od rolnika ryczałtowego, wewnętrznych faktur zakupu i sprzedaży, faktur zaliczkowych
 • fiskalizację paragonów i faktur sprzedaży dla osób fizycznych - współpraca z drukarkami fiskalnymi,
 • faktury korygujące (ilość, wartość, podatek VAT),
 • wystawianie dokumentów związanych z procesem przedsprzedaży - faktur Pro Forma,
 • wystawianie dokumentów w walutach obcych - na dokumencie sprzedaży można określić walutę, rodzaj kursu i aktualny przelicznik,
 • możliwość wydruku faktury wraz ze skojarzonymi dokumentami kasowymi,
 • standardowe formy płatności (gotówka i przelew) oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty oraz inne dowolnie definiowane
 • elastyczną, definiowalną numeracja dokumentów,
 • prowadzenie dowolnej ilości kartotek usług z możliwością podziału na dowolne grupy asortymentowe prezentowane w formie drzewa,
 • obsługę kodów kreskowych.

 

Moduł Faktury charakteryzuje się dużą swobodą pracy:

 • operacje seryjne (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentów)
 • faktury można wystawiać w cenach "od netto" lub "od brutto",
 • dla faktur można ustalić dowolny system numeracji,
 • nieograniczona lista cen w dowolnej walucie,
 • dla każdego kontrahenta można zdefiniować szczegółowe warunki handlowe,
 • wygląd graficzny faktury można dowolne definiować - układ kolumn, nagłówek faktury, umieszczenie logo firmy, dzięki darmowemu generatorowi raportów GenRap,
 • opisywanie cechami (atrybutami) pozycji na dokumencie (towarów) oraz całych dokumentów i kontrahentów,
 • gotowe zestawienia według cech (atrybutów) pozycji na dokumencie i całych dokumentów.

Okno sprzedaży dedykowanej to narzędzie efektywnie podwyższające jakość obsługi stałych klientów. Oprócz możliwości szybkiego wystawienia dokumentów na danego kontrahenta okno to zawiera wszystkie kluczowe informacje dotyczące kontrahenta:

 • dane teleadresowe z możliwością podglądu karty kontrahenta,
 • zestawienie rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
 • historię kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
 • historię płatności kontrahenta wraz z prognozą przyszłych,
 • przyznany limit kredytu kupieckiego, wartość przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
 • analizę w formie wykresu słupkowego sprzedaży za ostatnie 3 miesiące w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
 • listę zdarzeń CRM dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych z poziomu okna.

Łatwa sprzedaż pozwala na znaczne skrócenie całego procesu wystawiania dokumentów sprzedaży, który ogranicza się do 3 kroków: zaznaczenie zasobów i określenie ilości, wybór dokumentu (faktura, paragon), wybór kontrahenta na dokumencie. Od strony zakupowej można wykorzystać opcję Łatwe zakupy.

Comarch ERP Optima wyposażona jest w specjalne alternatywne okno sprzedaży detalicznej - moduł Detal. Okno to przystosowane jest do współpracy z panelami dotykowymi.

System jest dostosowany do przepisów dotyczących wymiany handlowej z kontrahentami z Unii Europejskiej umożliwiając m. in. rejestrowanie wewnątrzwspólnotowych transakcji nabycia oraz dostawy, a także transakcji trójstronnych (pośrednictwa sprzedaży).

Specjalną propozycję stanowi dodatkowa aplikacja Ofertowanie, która usprawnia przygotowanie w Microsoft Office Word oferty handlowej, w oparciu o aktualne dane pobierane bezpośrednio z programu.

System Comarch ERP Optima może współpracować z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi, m. in. z sieciami handlowymi. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

 

Kasa Bank Comarch Optima

Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań. Dlatego system wyposażony został w moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.

 

rejestr płatności optima

 

Korzystając z modułu Kasa/Bank można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jak wygląda przepływ środków pieniężnych w firmie? Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości - to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości - to analiza planowanych wpływów i wydatków,
 • jak wygląda preliminarz naszych płatności? Do preliminarza trafiają planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów i spłat naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności wspiera podejmowanie decyzji finansowych,
 • jak wyglądają rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami? Comarch ERP Optima dostarcza informacji na temat rozliczeń w postaci wieloprzekrojowych zestawień: niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów, nierozliczonych dokumentów wg podmiotów itd.,
 • co tak naprawdę przynosi nam zysk? w co inwestujemy? co i dlaczego nas tak dużo kosztuje? Każdy zapis kasowo/bankowy posiada przypisane definiowalne kategorie. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w dowolnym podziale.

Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje również:

 • rozliczenia ze wszelkimi podmiotami prawnymi - kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
 • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
 • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
 • bankowość elektroniczną - a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR)
 • słownik urzędów (US, ZUS...), który raz uzupełniony jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu,
 • inne słowniki - kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności...
 • definiowalne schematy numeracji dokumentów,
 • import części danych z programów serii CDN Klasyka - np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.
 • rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
 • windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).

Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.

Moduł Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystających z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkowach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych posiadanych środków, w przeliczeniu na walutę polską.

 

 

Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie programu bez konieczności dodatkowego logowania.

 

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe umożliwia:

 • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
 • wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta - poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
 • sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
 • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
 • wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Uwierzytelnioną Wymianę Danych,
 • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów
 • przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów,
 • wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch ERP Optima,
 • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować w module mogą być pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch ERP Optima w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.

 

Środki Trwałe ERP Optima

Moduł Środki Trwałe - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje wszystkie dokumenty związane z rozliczeniem i ewidencją środków trwałych.

Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywna, jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny.

Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Do opisu środka trwałego użytkownik może wykorzystać dowolnie definiowane atrybuty/cechy. Pozwalają one np. określić miejsce użytkowania środka trwałego.

Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

 

środki trwałe optima

 

Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości,
 • tworzenie planu amortyzacji środka trwałego zarówno dla typowych jak i dla niestandardowych okresów obrachunkowych,
 • automatyczne księgowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych,
 • swobodny opis środków trwałych za pomocą definiowanych atrybutów.

 

Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy PLUS to idealny zestaw funkcjonalności twojego biura rachunkowego.