Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy START

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: COMARCH
 • Czas realizacji: 24 godziny (w dni robocze)
 • Cena netto: 955,00 zł 1 174,65 zł

Doradca Podatkowy - należą do linii Comarch ERP. Stanowią one specjalną ofertę dla biur rachunkowych, które zajmują się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych

Program dla biur rachunkowych - Doradca Podatkowy - należą do linii Start Comarch ERP. Programy FK stanowią specjalną ofertę dla firm, które zajmują się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych. Program umożliwia prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw.

 

Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy START

jest pakietem programów przeznaczonym dla biur rachunkowych świadczących swoje usługi dla osób fizycznych i firm, które prowadzą księgowość w sposób uproszczony (na podstawie  księgi przychodów i rozchodów) oraz na zasadzie ewidencji ryczałtowej.

Zestaw Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy wspomaga codzienną pracę właściciela biura rachunkowego, sprzedaż usług, planowanie prac oraz rozliczanie pracowników. Wśród dostępnych pakietów, każde nowe biuro rachunkowe znajdzie odpowiedni dla siebie.

Porównanie dostępnych pakietów:

Comarch Doradca Podatkowy START

Zawartość pakietu:

 • moduł Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
 • moduł Faktury
 • moduł Kasa/Bank
 • moduł Biuro Rachunkowe
 • 12 miesięczna gwarancja i Comarch ASYSTA
 • Komplet podręczników w formie elektronicznej
 • Moduł zabezpieczający MemoHasp na USB

 

Comarch Optima Księga Podatkowa

Program Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji: Rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, umożliwia również podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe.

Comarch ERP Optima to program dla biur rachunkowych który pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spisów z natury, rozliczenia samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L i PIT-4R oraz obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

 

rejestr sprzedaży comarch optima

 

Program Księga Podatkowa to:

 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • możliwość ograniczania pracownikom dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
 • możliwość wydrukowania rozliczeń rocznych: PIT-36 i PIT-36L,
 • współpraca z modułem Analiz,
 • pełna integracja z pozostałymi modułami programów Comarch Optima.

 

Moduł Faktury Comarch

Moduł Faktury to łatwe wystawianie dokumentów handlowych również w walutach obcych, cennik z dowolną ilością cen, kartoteki kontrahentów wraz indywidualnymi warunkami handlowymi oraz wielowymiarowe rabaty. Moduł dostępny jest w pakiecie promocyjnym Comarch ERP Optima wraz z modułem Kasa/Bank.

 

optima faktury

 

Funkcjonalność modułu Faktury obejmuje między innymi:

 • wystawianie faktur sprzedaży dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, faktur zakupu, paragonów, faktur zakupu od rolnika ryczałtowego, wewnętrznych faktur zakupu i sprzedaży, faktur zaliczkowych
 • fiskalizację paragonów i faktur sprzedaży dla osób fizycznych - współpraca z drukarkami fiskalnymi,
 • faktury korygujące (ilość, wartość, podatek VAT),
 • wystawianie dokumentów związanych z procesem przedsprzedaży - faktur Pro Forma,
 • wystawianie dokumentów w walutach obcych - na dokumencie sprzedaży można określić walutę, rodzaj kursu i aktualny przelicznik,
 • możliwość wydruku faktury wraz ze skojarzonymi dokumentami kasowymi,
 • standardowe formy płatności (gotówka i przelew) oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty oraz inne dowolnie definiowane
 • elastyczną, definiowalną numeracja dokumentów,
 • prowadzenie dowolnej ilości kartotek usług z możliwością podziału na dowolne grupy asortymentowe prezentowane w formie drzewa,
 • obsługę kodów kreskowych.

Moduł Faktury charakteryzuje się dużą swobodą pracy:

 • operacje seryjne (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentów)
 • faktury można wystawiać w cenach "od netto" lub "od brutto",
 • dla faktur można ustalić dowolny system numeracji,
 • nieograniczona lista cen w dowolnej walucie,
 • dla każdego kontrahenta można zdefiniować szczegółowe warunki handlowe,
 • wygląd graficzny faktury można dowolne definiować - układ kolumn, nagłówek faktury, umieszczenie logo firmy, dzięki darmowemu generatorowi raportów GenRap,
 • opisywanie cechami (atrybutami) pozycji na dokumencie (towarów) oraz całych dokumentów i kontrahentów,
 • gotowe zestawienia według cech (atrybutów) pozycji na dokumencie i całych dokumentów.

 

Moduł Kasa Bank

Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań.

Dlatego system wyposażony został w moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.

 

comarch kasa bank

 

Korzystając z modułu Kasa/Bank Comarch Optima można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jak wygląda przepływ środków pieniężnych w firmie? Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości - to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości - to analiza planowanych wpływów i wydatków,
 • jak wygląda preliminarz naszych płatności? Do preliminarza trafiają planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów i spłat naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności wspiera podejmowanie decyzji finansowych,
 • jak wyglądają rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami? Comarch ERP Optima dostarcza informacji na temat rozliczeń w postaci wieloprzekrojowych zestawień: niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów, nierozliczonych dokumentów wg podmiotów itd.,
 • co tak naprawdę przynosi nam zysk? w co inwestujemy? co i dlaczego nas tak dużo kosztuje? Każdy zapis kasowo/bankowy posiada przypisane definiowalne kategorie. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w dowolnym podziale.

 

Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.

Moduł Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystających z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych posiadanych środków, w przeliczeniu na walutę polską.

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie programu bez konieczności dodatkowego logowania.

 

Moduł Biuro Rachunkowe

usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować w module mogą być pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch ERP Optima w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.

 

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe umożliwia:

 • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
 • wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
 • sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
 • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
 • wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Uwierzytelnioną Wymianę Danych,
 • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów
 • przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów,
 • wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch ERP Optima,
 • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

 

Pakiety Start przeznaczone są dla firm które jeszcze nie korzystały z produktów Comarch Optima.