Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: COMARCH
 • Czas realizacji: 1-3 dni
 • Cena netto: 2 715,00 zł 3 339,45 zł

Program umożliwia prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Pakiety dla biur rachunkowych - Doradca Podatkowy - należą do linii Comarch ERP Optima. Stanowią one specjalną ofertę dla firm, które zajmują się obsługą rachunkową podmiotów gospodarczych. Program umożliwia prowadzenie pełnego zakresu usług księgowych dla osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Comarch ERP Optima Doradca Podatkowy jest pakietem dla firm swiadczących usługi związane z obsługą osób fizycznych i przedsiębiorstw w zakresie doradztwa podatkowego oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Względem pakietu Start do tego pakietu został dołączony moduł Księga Handlowa, dzięki czemu prezentowany pakiet oferuje możliwość prowadzenia pełnej księgowości.

 

badanie satysfakcji klientów optima


Oprogramowanie Comarch ERP Optima wspomaga codzienną pracę właściciela biura, sprzedaż usług, planowanie prac oraz rozliczanie pracowników. Wśród dostępnych pakietów, każde biuro znajdzie odpowiedni dla siebie.

Porównanie dostępnych pakietów:

Zawartość pakietu:

 • moduł Księga Handlowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
 • moduł Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych
 • moduł Faktury
 • moduł Kasa/Bank
 • moduł Biuro Rachunkowe
 • 12 miesięczna gwarancja i Comarch ASYSTA
 • Komplet podręczników w formie elektronicznej
 • Moduł zabezpieczający MemoHasp na USB

 

Księga Handlowa

Ten moduł to funkcjonalne narzędzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Jego podstawowym atutem jest znaczne usprawnienie pracy działu księgowości dzięki automatyzacji procesu dekretacji dokumentów oraz liczenia deklaracji podatkowych.

 

Podstawowe funkcje modułu to:

 • możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont,
 • podział na dzienniki cząstkowe,
 • zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
 • możliwość wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • dowolnie definiowalne zestawienia księgowe,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT‑UE,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych.

Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.

 

 

Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa w wersji rozszerzonej dla biur rachunkowych - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji: Rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, umożliwia również podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe. Comarch ERP Optima pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spisów z natury, rozliczenia samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L i PIT-4R oraz obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

 

Moduł Księga Podatkowa to:

 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
 • możliwość wydrukowania rozliczeń rocznych: PIT-36 i PIT-36L,
 • współpraca z modułem Analiz,
 • pełna integracja z pozostałymi modułami.

 

Faktury

Moduł Faktury to łatwe wystawianie dokumentów handlowych również w walutach obcych, cennik z dowolną ilością cen, kartoteki kontrahentów wraz indywidualnymi warunkami handlowymi oraz wielowymiarowe rabaty. Moduł dostępny jest w pakiecie promocyjnym Comarch ERP Optima wraz z modułem Kasa/Bank.

 

Funkcjonalność modułu Faktury obejmuje między innymi:

 • wystawianie faktur sprzedaży dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, faktur zakupu, paragonów, faktur zakupu od rolnika ryczałtowego, wewnętrznych faktur zakupu i sprzedaży, faktur zaliczkowych
 • fiskalizację paragonów i faktur sprzedaży dla osób fizycznych - współpraca z drukarkami fiskalnymi,
 • faktury korygujące (ilość, wartość, podatek VAT),
 • wystawianie dokumentów związanych z procesem przedsprzedaży - faktur Pro Forma,
 • wystawianie dokumentów w walutach obcych - na dokumencie sprzedaży można określić walutę, rodzaj kursu i aktualny przelicznik,
 • możliwość wydruku faktury wraz ze skojarzonymi dokumentami kasowymi,
 • standardowe formy płatności (gotówka i przelew) oraz płatności kartami kredytowymi, kompensaty, kredyty oraz inne dowolnie definiowane
 • elastyczną, definiowalną numeracja dokumentów,
 • prowadzenie dowolnej ilości kartotek usług z możliwością podziału na dowolne grupy asortymentowe prezentowane w formie drzewa,
 • obsługę kodów kreskowych.

 

Okno sprzedaży dedykowanej to narzędzie efektywnie podwyższające jakość obsługi stałych klientów. Oprócz możliwości szybkiego wystawienia dokumentów na danego kontrahenta okno to zawiera wszystkie kluczowe informacje dotyczące kontrahenta:

 

 • dane teleadresowe z możliwością podglądu karty kontrahenta,
 • zestawienie rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
 • historię kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
 • historię płatności kontrahenta wraz z prognozą przyszłych,
 • przyznany limit kredytu kupieckiego, wartość przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
 • analizę w formie wykresu słupkowego sprzedaży za ostatnie 3 miesiące w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
 • listę zdarzeń CRM dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych z poziomu okna.

 

Kasa Bank

Sprawnie zarządzana firma to taka, której kadra zarządzająca ma w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów czy stanu bieżących należności i zobowiązań. Dlatego system Comarch ERP Optima wyposażony został w moduł Kasa/Bank, którego zadaniem jest nie tylko prosta ewidencja wydatków i wpływów.

 

Korzystając z modułu Kasa/Bank można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jak wygląda przepływ środków pieniężnych w firmie? Odpowiedź może dotyczyć zarówno przeszłości - to raporty z dokonanych już zapisów kasowych/bankowych, jak i przyszłości - to analiza planowanych wpływów i wydatków,
 • jak wygląda preliminarz naszych płatności? Do preliminarza trafiają planowane terminy spłat należności przez naszych kontrahentów i spłat naszych zobowiązań, daty płatności podatków (np. zaakceptowane do realizacji deklaracje VAT), zatwierdzone listy płac, planowany wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat kolejnych rat kredytów czy miesięczne płatności za energię, telefony, itd. Preliminarz płatności wspiera podejmowanie decyzji finansowych,
 • jak wyglądają rozliczenia z dłużnikami i wierzycielami? Comarch ERP Optima dostarcza informacji na temat rozliczeń w postaci wieloprzekrojowych zestawień: niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli, zaległości wg typów dokumentów, nierozliczonych dokumentów wg podmiotów itd.,
 • co tak naprawdę przynosi nam zysk? w co inwestujemy? co i dlaczego nas tak dużo kosztuje? Każdy zapis kasowo/bankowy posiada przypisane definiowalne kategorie. Na tej podstawie można wykonać bardzo pomocne zestawienia pokazujące rozkład kosztów i przychodów w dowolnym podziale.

 

Biuro Rachunkowe

Moduł Biuro Rachunkowe dzięki możliwościom funkcjonalnym oraz własnemu interfejsowi staje się niezbędnym narzędziem w pracy każdego biura. Moduł ten stanowi panel wspierający codzienną pracę operatora w odniesieniu do wielu lub wszystkich obsługiwanych baz (Klientów). Biuro rachunkowe jest modułem w pełni zintegrowanym z programem Comarch ERP Optima, dzięki czemu dane wprowadzane do programu są na bieżąco synchronizowane, a operator może rozpocząć pracę w wybranej bazie programu bez konieczności dodatkowego logowania.

 

Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe umożliwia:

 • wykorzystanie indywidualnie definiowanych cech/atrybutów, za pomocą których można dokładnie opisać każdego kontrahenta, zgodnie z potrzebami biura,
 • wysłanie e-maila, wywołanie komunikatora typu Skype czy otwarcie strony internetowej Klienta – poprzez kliknięcie w wybrany atrybut,
 • sortowanie i grupowanie Klientów wg wybranych cech/atrybutów,
 • sprawdzenie etapów prac związanych z Klientami np. dostarczeniem czy zaksięgowaniem dokumentów,
 • wykonania operacji seryjnych jak np. obliczanie deklaracji, wydruki deklaracji, import dokumentów poprzez Uwierzytelnioną Wymianę Danych,
 • rejestrowanie oraz analizowanie czasu pracy poświęconego na obróbkę danych poszczególnych klientów
 • przygotowania wielu analiz w kontekście wskazanych baz Klientów,
 • wykonania czynności administracyjnych, takich jak kopie bezpieczeństwa i konwersje baz danych dla wybranych lub wszystkich baz danych Comarch ERP Optima,
 • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego.

Moduł Biuro Rachunkowe usprawnia codzienną pracę. Analizy jakie można przygotować w module mogą być pomocne zarówno w przygotowaniu informacji dla klienta, jak również w sprawdzaniu rentowności współpracy z danym klientem. Comarch ERP Optima w połączeniu z modułem Biuro Rachunkowe to doskonałe narzędzie pracy dla każdego biura.