DGCS Fakturowanie Pro

 • Cena netto: 64,23 zł 79,00 zł

DGCS Fakturowanie Pro jest nowoczesnym programem wspomagającym proces sprzedaży w firmach

DGCS Fakturowanie Pro jest nowoczesnym programem wspomagającym proces sprzedaży w firmach. Aplikacja ta wystawia dokumenty sprzedaży zarówno za towary jak i usługi, lecz nie prowadzi kontroli stanów magazynowych.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: Polska
 • Ilość stanowisk: 1
 • Typ licencji: Komercyjna
 • Ważność licencji: 18 miesięcy

DGCS Fakturowanie Pro posiada przejrzysty interfejs, co przekłada się na bezproblemową obsługę i szybkie wystawianie dokumentów sprzedaży.
DGCS Fakturowanie Pro Program w zależności od wersji jest przeznaczony do pracy na jednym komputerze lub na wielu połączonych w sieć. Może zostać wykorzystany w dowolnej firmie, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Oprogramowanie poprzez swoją funkcjonalność usprawni sprawdzanie stanu gotówki w kasie, umożliwia drukowanie przelewów bankowych jak również ułatwia sprawdzanie płatności kontrahentów i rozliczenia z nimi. Umożliwia wyświetlenie informacji kto i ile zalega, kiedy i jaka kwota została zapłacona jak również ile pozostało do zapłaty.
Zaletą programu jest dowolne konfigurowanie numeracji dla każdego z dokumentów. Można wprowadzać numer inny niż kolejny, dzięki czemu można rozpocząć pracę z programem w dowolnym momencie. Można wprowadzać dowolne znaki w numeracji jak również numerację można rozpocząć numerację od nowego roku lub każdego miesiąca.

Program umożliwia automatyczne księgowanie dokumentów sprzedaży w programie Księga PRO oraz zapewnia import danych z programów Fakturowanie i Magazyn Biznesmen oraz Biznesmen mała firma.

Wystawiane dokumenty sprzedaży:

 • Faktury VAT,
 • Faktury VAT polskie w dowolnej walucie
 • Paragony
 • Faktury pro forma
 • Faktury VAT marża
 • Faktury zaliczkowe, końcowe
 • Faktury eksportowe
 • Faktury WDT
 • Faktury wewnętrzne
 • Rachunki bez VAT
 • Faktury MP (Mały Podatnik)

DGCS Fakturowanie Pro oprócz wystawiania podstawowych Faktur VAT, umożliwia także wystawienie polskich Faktur VAT w dowolnej walucie, w których kwoty brutto oraz netto są przeliczane w obcej walucie, natomiast podatek VAT wyrażony jest w polskiej walucie.
DGCS Fakturowanie Pro Oprogramowanie Fakturowanie Pro nie posiada ograniczeń w słowniku kontrahentów, a proces wyszukiwania może odbywać się po nazwie, symbolu, adresie (i/lub) NIP-ie. W programie istnieje również możliwość przypisania kontrahentów do określonych grup jak również określenia limitu zadłużenia i liczby dni przeterminowania płatności, po upływie których można zablokować sprzedaż dla danego kontrahenta lub uniemożliwić płatność przelewem za fakturę.

Cechy programu:

 • Faktury VAT do Paragonu
 • Faktury VAT do Faktur proforma
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży w dowolnej walucie
 • Umożliwia wydruk logo firmy na dokumentach sprzedaży
 • Zapis wystawionych dokumentów jako pliki PDF, dzięki czemu można wysłać kontrahentowi np. Fakturę VAT za pomocą e-maila (wymagana zainstalowana wirtualna drukarka PDF)
 • Posiada nieograniczony ilościowo słownik kontrahentów, towarów i usług
 • Możliwość sprzedaży usług, które nie zapisuję się do słownika usług
 • Wystawianie dokumentów korygujących oraz not korygujących
 • Umożliwia edycję wszystkich wystawionych dokumentów oraz wydruk duplikatów
 • Udzielanie rabatów, możliwość zdefiniowania rabatów dla określonej grupy towarowej lub grupy kontrahentów
 • Umożliwia utworzenie do pięciu cenników: przypisanie cennika do kontrahenta lub grupy kontrahentów, określenie rabatu dla cenników
 • Kontrolowanie płatności i rozliczenia z kontrahentami
 • Wystawianie wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe
 • Wykonuje wiele zestawień i analiz sprzedaży wg kontrahentów, towarów, usług lub wystawionych dokumentów sprzedaży
 • Umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w dowolnym okresie (ustalenie numeracji dokumentów)
 • Dowolne konfigurowanie numeracji dokumentów
 • Naliczanie podatku VAT od netto lub od brutto
 • Posiada moduł archiwizacji danych
 • Nadanie uprawnień użytkownikom do określonych funkcji
 • Współpraca z drukarkami fiskalnymi Posnet i innymi zgodnymi z ich protokołem
 • Eksport dane do programów Word i Excel
 • Sporządzanie Bankowych Dowodów Wpłaty, Przelewy Bankowe
 • Umożliwia wprowadzenie wielu kont firmowych
 • Sporządzanie dokumentów kasowych tj. KP, KW, Raporty Kasowe
 • Obsługa nieograniczonej liczby niezależnych kas

DGCS Fakturowanie Pro

Wymagania systemowe:

 • Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista, 7, 8, 10
 • Pamięć RAM: minimum 256 MB
 • Około 350 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Napęd CD-ROM/DVD-ROM
 • Drukarka
 • Mysz
 • System obsługi baz danych MS SQL Server 2000 lub 2005 - w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Serwer MSDE 2000 oraz Microsoft SQL Server 2005 Express Edition - optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie