Mała Firma DGCS System

 • Cena netto: 1 892,68 zł 2 328,00 zł

Przy pomocy pakietu można między innymi wystawiać dokumenty sprzedaży, kontrolować stany magazynowe towarów, prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz prowadzić płace w firmie.

Mała Firma DGCS System jest pakietem programów przeznaczonym dla różnego rodzaju firm, w tym firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, które dodatkowo posiadają dział płac. Przy pomocy pakietu można między innymi wystawiać dokumenty sprzedaży, kontrolować stany magazynowe towarów, prowadzić księgę przychodów i rozchodów oraz prowadzić płace w firmie. W skład pakietu wchodzą następujące moduły: Magazyn, księga Przychodów i Rozchodów, środki trwałe, kilometrówka, e-Deklaracje, JPK oraz kadry i płace.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: Polska
 • Ilość stanowisk: 3 (możliwość rozszerzenia o kolejne)
 • Typ licencji: Komercyjna
 • Ważność licencji: Wieczysta
 • Licencja generowana indywidualnie dla każdego klienta na podstawie danych bilingowych podanych w zamówieniu

Program Mała Firma DGCS System umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży zarówno w polskiej walucie jak i w obcej, zawiera pełną obsługę wielowalutowości. Dzięki niemu można prowadzić sprzedaż w krajach UE i poza jej granicami. Program wystawia dokumenty unijne oraz eksportowe.
Wystawione dokumenty można poddać edycji i wystawiać do nich dokumenty korygujące. Aplikacja pozwala na kontrolę płatności odbiorców, umożliwia rozliczanie zaległości i nadpłat.
Dla większej przejrzystości można za jego pomocą generować raporty zawierające zaległe zobowiązania i należności.

Dodatkowo, dzięki modułowi Magazyn Biznes program posiada zaimplementowaną obsługę produkcji, która zawiera m.in. katalog wyrobów. W module tym można przechowywać i tworzyć receptury, zadania oraz dokumenty produkcji.

Pakiet Mała Firma, tak jak pozostałe pakiety, umożliwia pracę w sieci komputerowej na kilku stanowiskach, dzięki czemu jednocześnie z programem może pracować większa liczba osób. Wszystkie stanowiska komunikują się z jedną wspólną bazą danych. Zaletą programu jest również to, że oferuje możliwość pracy przez internet - pozwala na wykonywanie wszystkich działań z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu.

Program oprócz wystawiania faktur, obsługi magazynu, produkcji i operacji kasowych, umożliwia również obliczanie płac oraz deklaracji PIT i VAT, pozwala na elektroniczne składanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Obsługuje najważniejsze deklaracje i umożliwia ich wydruk lub zapis w formacie .pdf.

Główne cechy pakietu Mała Firma DGCS System:

Magazyn:

 • wystawia wszelkie dokumenty zakupu oraz sprzedaży (zarówno w walucie polskiej jak i obcej),
 • wystawia dokumenty handlowe i magazynowe,
 • kartoteki wszystkich dokumentów,
 • możliwość edycji wystawionych dokumentów oraz wystawiania dokumentów korygujących,
 • możliwość prowadzenia wielu magazynów,
 • zawiera definiowalne słowniki: kontrahentów, towarów i usług, jednostek, walut, cenników i inne,
 • dowolna ilość magazynów i cenników, także walutowych,
 • umożliwia sprzedaż do krajów UE oraz poza jej granice, zawiera pełną obsługę wielowalutowości z możliwością pobrania aktualnego kursu walut z NBP, wystawia dokumenty unijne i eksportowe,
 • możliwość wystawiania faktur cyklicznych,
 • moduł kasa, z możliwością prowadzenia wielu kas oraz konfiguracją danych kasy, wystawianiem podstawowych dokumentów kasowych: KP, KW, raportów kasowych,
 • program zawiera moduł rozrachunków, który kontroluje płatności własne i odbiorców,
 • obsługa przelewów: wystawianie poleceń przelewu oraz import wyciągów bankowych,
 • wszelkie operacje zapisywane są w rejestrze VAT, także niemagazynowe zakupy, dostępnym zarówno z poziomu magazynu, jak i księgowości,
 • moduł produkcji z katalogiem wyrobów: możliwość tworzenia i przechowywania receptur, zadań, a także dokumentów produkcji,
 • program współpracuje z wybranymi urządzeniami fiskalnymi: kasy, drukarki, a także czytnikami kodów kreskowych,
 • moduł zamówień od dostawców i odbiorców, z obsługą faktur zaliczkowych i PRO FORMA, (możliwość rozszerzenia standardowej funkcjonalności o moduł Zamówienia zaawansowane),
 • program wykorzystuje Internet: wysyłanie alarmów przez e-mail i sms, wysyłanie zamówień pocztą elektroniczną, pobieranie uaktualnień z poziomu programu,
 • automatyczne odświeżanie danych wyświetlanych w pracy sieciowej,
 • intuicyjne tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz proste odtwarzanie z niej danych,
 • możliwość przenoszenia danych (faktur, dokumentów kasowych, itd.) do modułu księgowego.

Księga Przychodów i Rozchodów:

 • Pozwala na dodawanie, edycję i usuwanie wpisu z VAT-em i bez VAT-u
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży, zapisywanie danych w poszczególnych kolumnach KPIR
 • Automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w module Delegacje, Fakturowanie oraz Amortyzacji
 • Zastosowanie wzorców księgowania do wpisów, domyślne dostarczane wzorce księgowania
 • Księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. faktury WNT zarówno towarów handlowych jak i inwestycyjnych oraz pozostałych, wynagrodzenia)
 • Rozbudowana wielowalutowość - użytkownik może wykonywać wpisy w walutach obcych, jak również w PLN, kursy walut mogą być aktualizowane ze strony NBP lub poddane ręcznej edycji
 • Automatyczne księgowanie różnic kursowych
 • Możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT
 • Sortowanie po LP lub według dat
 • Moduł rozrachunków - wspólny dla całego systemu - pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań
 • Umożliwia rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych
 • Obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne
 • Remanenty obliczane zarówno ręcznie jak i automatyczne na podstawie stanów magazynowych
 • Umożliwia sporządzanie raportów: księgi, VAT i akcyzy
 • Zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji
 • Umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania
 • Przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe
 • Opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek
 • Moduł kasowy

Kadry:

 • sporządzanie wszystkich niezbędnych formularzy kadrowych między innymi: umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy,
 • rejestracja danych kadrowych o pracowniku,
 • podział pracowników na grupy oraz działy,
 • ewidencja dni zasiłkowych. Możliwość edycji, określania limitów oraz automatyczna kontrola wykorzystania tych limitów,
 • ewidencja wykształcenia - uczelni/kursów/szkoleń odbytych przez pracowników z uwzględnieniem lat do urlopów oraz GUS'u,
 • ewidencja członków rodziny pracownika,
 • prowadzenie historii zatrudnienia pracowników w poprzednich zakładach pracy,
 • ścieżka kariery pracownika w firmie,
 • automatyczne oraz konfigurowalne proponowanie wpisów do ewidencji przebiegu kariery w firmie podczas zmian w kartotece pracowników,
 • rozszerzenie aktualnego kontekstu pracy o domyślnego/aktywnego pracownika,
 • ewidencja urlopów,
 • odnotowywanie czasu pracy (metoda uproszczona - wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc)
 • import danych dotyczących czasu pracy z pliku typu Excel'a
 • obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych zeskanowanych dokumentów itp.).

Płace:

 • Sporządza wszystkie podstawowe formularze kadrowe m.in. umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy
 • Podział pracowników na grupy oraz działy
 • Rejestracja danych kadrowych o pracowniku
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Definiowanie własnych składników płacowych
 • Wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Tworzenie kilku rodzajów list płac oraz kilku list płac w jednym miesiącu
 • Rozlicza urlopy, staże i zasiłki, wynagrodzenia chorobowe
 • Rozlicza umowy cywilno-prawne
 • Współpraca z programem Płatnik
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych realizowanych przez Płatnika dla pracowników
 • Drukowanie zaświadczeń o zarobkach
 • Sporządza deklaracje: PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 4R oraz PIT 5

Deklaracje:

 • Dostępne deklaracje: CIT-2, CIT-2/0, NIP-1, PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-40, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, ZAW-E1, ZAW-E2
 • Pola deklaracji wypełniane są danymi z Księgi Przychodów i Rozchodów i Księgi Handlowej
 • Program pobiera dane: firmy, właścicieli i kwoty potrzebne do wypełnienia deklaracji
 • Umożliwia wydruk i zapis w formacie .pdf

e-Deklaracje:

 • wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • wysyłanie najpopularniejszych e-deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikiem ORD-ZU (przyczyna korekty), 
  VAT-UE,  VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z załącznikami VAT-ZZ i VAT-ZT (dotyczące zwrotu podatku)
  PIT-11, PIT-40, PIT-4R,  PIT-11 i PIT-40 wraz z załącznikiem PIT-R,
 • zawiera kartotekę e-deklaracji,
 • umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US,
 • posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum,
 • współpracuje ze wszystkimi programami księgowymi Infor System.

Wymagania systemowe:

 • Komputer z systemem operacyjnym:Windows 7, 8, 10
 • procesor: 1,5  GHz,
 • 512 MB pamięci RAM,
 • rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,
 • około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • dowolny napęd CD-ROM,
 • mysz,
 • drukarka.


W przypadku zakupu programu na inny system operacyjny niż Windows prosimy o kontakt.