Małe Biuro DGCS System

 • Cena netto: 2 080,49 zł 2 559,00 zł

Małe Biuro DGCS System jest pakietem programów przeznaczonym dla biur rachunkowych, które rozliczają firmy w oparciu o księgę przychodów i rozchodów

Małe Biuro DGCS System jest pakietem programów przeznaczonym dla biur rachunkowych, które rozliczają firmy w oparciu o księgę przychodów i rozchodów. Wszystkie programy dostępne w pakiecie pozwalają na prowadzenie nieograniczonej ilości firm.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: Polska
 • Ilość stanowisk: nieograniczona
 • Typ licencji: Komercyjna
 • Ważność licencji: Wieczysta
 • Licencja generowana indywidualnie dla każdego klienta na podstawie danych bilingowych podanych w zamówieniu

Program Małe Biuro DGCS System zawiera następujące programy: Księga Przychodów i Rozchodów, Środki trwałe, e-Deklaracje zbiorcze, Delegacje, Kadry i Płace, JPK oraz Fakturowanie.

Do głównych możliwości programu zalicza się prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, obliczanie płac, możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży, obliczanie deklaracji PIT i VAT oraz elektroniczne składanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Program współpracuje również z programem Płatnik
Z programu mogą skorzystać zarówno biura rachunkowe jak i osoby prowadzące rachunkową i podatkową obsługę firm.

Funkcjonalność poszczególnych programów

Księga Przychodów i Rozchodów:

 • Możliwość dodawania, edycji i usuwania wpisu z VAT-em i bez VAT-u
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży, zapisywanie danych w poszczególnych kolumnach KPIR
 • Automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w module Delegacje, Fakturowanie oraz Amortyzacji
 • Zastosowanie wzorców księgowania do wpisów, domyślne dostarczane wzorce księgowania
 • Księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. faktury WNT zarówno towarów handlowych jak i inwestycyjnych oraz pozostałych, wynagrodzenia)
 • Rozbudowana wielowalutowość - wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach obcych, jak i w PLN; aktualizacja kursów walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji
 • Automatyczne księgowanie różnic kursowych
 • Możliwość edycji i usuwania zapisów w rejestrach VAT
 • Sortowanie po LP lub według dat
 • Moduł rozrachunków, wspólny dla całego systemu, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługa nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań
 • Umożliwia rozliczanie akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych
 • Obsługuje (ewidencja i raport) czynności cywilno-prawne
 • Remanenty obliczane zarówno ręcznie jak i automatycznie na podstawie stanów magazynowych
 • Umożliwia sporządzanie raportów: księgi, VAT i akcyzy
 • Zawiera moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania amortyzacji
 • Umożliwia definiowanie własnych wzorców księgowania
 • Przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe
 • Opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek
 • Moduł kasowy

Deklaracje:

 • Dostępne deklaracje: CIT-2, CIT-2/0, NIP-1, PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-40, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, ZAW-E1, ZAW-E2
 • Pola deklaracji wypełniane są danymi z Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Program pobiera dane: firmy, właścicieli i kwoty potrzebne do wypełnienia deklaracji
 • Umożliwia wydruk i zapis w formacie .pdf

Delegacje:

 • Rozlicza wyjazdy służbowe - delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego
 • Sporządza wydruk polecenia wyjazdu służbowego
 • Rozlicza przyznane pracownikom ryczałty kilometrowe, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego
 • Prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu (kilmoetrówkę)
 • Prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu
 • Sporządza zestawienia delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie
 • Możliwość rozliczania delegacji zagranicznych

Kady i Płace:

 • Sporządza wszystkie podstawowe formularze kadrowe m.in. umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy
 • Podział pracowników na grupy oraz działy
 • Rejestracja danych kadrowych o pracowniku
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Definiowanie własnych składników płacowych
 • Wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Tworzenie kilku rodzajów list płac oraz kilku list płac w jednym miesiącu
 • Rozlicza urlopy, staże i zasiłki, wynagrodzenia chorobowe
 • Rozlicza umowy cywilno-prawne
 • Współpraca z programem Płatnik
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych realizowanych przez Płatnika dla pracowników
 • Drukowanie zaświadczeń o zarobkach
 • Sporządza deklaracje: PIT 11, PIT 4, PIT 40, PIT 4R, PIT 5

Fakturowanie:

 • Wystawianie wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży: faktur VAT, paragonów, VAT marża, eksportowych, wewnątrzwspólnotowych
 • Możliwość edycji oraz korekty dokumentów sprzedaży
 • Kartoteki wszystkich dokumentów
 • Zestaw słowników, umożliwiających defniowanie elementów przydatnych w trakcie sprzedaży: cenników, towarów i usług, kontahentów, form płatności, kont bankowych
 • Obsługa wybranych kas i drukarek fiskalnych
 • Zestaw raportów obrazujących zestawienia sprzedaży, płatności kontrahentów, a także rejestr Vat
 • Rozrachunki: raporty płatności, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe

Wymagania systemowe:

 • Komputer z systemem operacyjnym:Windows (7, 8, 10)
 • procesor: 1,5  GHz,
 • 512 MB pamięci RAM,
 • rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,
 • około 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym,
 • dowolny napęd CD-ROM,
 • mysz,
 • drukarka.


W przypadku zakupu programu na inny system operacyjny niż Windows prosimy o kontakt.