Ferro Backup System 5.x [wersja elektroniczna]

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: FERRO SOFTWARE
 • Czas realizacji: Wysyłka w 24 godziny
 • Cena netto: 378,05 zł 490,00 zł 465,00 zł

Ferro Backup System (FBS) jest profesjonalnym, sieciowym systemem archiwizacji danych przeznaczonym zarówno dla małych biur, jak również dla dużych przedsiębiorstw i instytucji. Umożliwia ochronę danych przechowywanych na stacjach roboczych, laptopach i sieciowych serwerach plików pracujących pod systemami Microsoft Windows, Novell NetWare, Linux, MacOS.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: Polska
 • Ilość stanowisk: W zależności od licencji
 • Typ licencji: Komercyjna
 • Ważność licencji: Wieczysta

Najnowsza wersja (5.x) wprowadza wiele udoskonaleń wpływających m.in. na szybkość archiwizacji. Wykorzystana została wieloprocesorowość symetryczna, która wykorzystuje wszystkie procesory i znacząco zwiększa szybkość tworzenia kopii zapasowej. Ponad to udoskonalony został protokół sieciowy odpowiedzialny za przesyłanie danych pomiędzy stacjami, a serwerem backupu dzięki czemu dane będą przesyłane o ok 1/3 szybciej.

Najnowsza wersja wprowadza również zmiany w licencjonowaniu. Program dzieli się na 3 wersje: STD, PRO oraz ENT.

W wersji STD program oferuje podstawowe funkcje związane z tworzeniem kopii zapasowych. Oferuje ona backup całych dysków/partycji, możliwość ich szyfrowania już po stronie klienta, tworzenia backupu przy wyłączaniu komputera lub po podłączeniu do sieci firmowej. Ponad to program pozwala na przywracanie pojedynczych plików lub całych dysków z określonego dnia. Program umożliwia archiwizowanie maszyn wirtualnych praocujących kontrolą Microsoft Hyper-V lub VMWare ESX(i) (w przypadku archiwizacji hostów wirtualnych należy zakupić dodatkową licencję umożliwiającą ich archiwizowanie).

Wersja PRO posiada wszystkie cechy wersji STD, a dodatkowo obsługuje napędy taśmowe oraz pozwala na instalację klienta poprzez GPO. Obsługiwane są wszystkie popularne urządzenia taśmowe.

ENT jest najbardziej rozbudowaną funkcjonalnie wersją programu. Posiada wszystkie cechy wersji PRO oraz dodatkowo wbudowana została dwuosobowa kontrola administracyjna. Dokonanie zmian będzie możliwe tylko po autoryzowaniu czynności przez dwóch administratorów. Jest to szczególnie przydatna funkcja w dużych firmach, które dużą wagę przykładają do bezpieczeństwa danych.

Ferro Backup System 5.x Ferro Backup System zbudowany jest w oparciu o architekturę klient - serwer. Dzięki temu istnieją dwa osobne programy: serwer - FBS Server oraz klient - FBS Worker. Program server uruchomiony zostaje tylko raz na komputerze przeznaczonym na serwer archiwizacji, natomiast FBS Worker należy uruchomić na stacjach roboczych lub serwerach, czyli na wszystkich komputerach, z których dane mają zostać zarchiwizowane. Archiwizowane mogą być komputery biurowe, laptopy, serwery plików, serwery bazodanowe, itp.
Dzięki przedstawionemu systemowi archiwizacji w krótkim czasie można zabezpieczyć krytyczne informacje przechowywane na komputerach podłączonych do sieci lokalnej, a będące niezbędnymi dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wybrane nowości Ferro Backup System 5:

 • Zwiększenie szybkości backupu
 • Backup maszyn wirtualnych z hosta Hyper-V
 • Możliwość archiwizacji i odzyskiwania danych bez przesyłania archiwów do serwera backupu
 • Ulepszona weryfikacja archiwów
 • Dodana obsługa routerów i serwerów proxy przekierowujących ruch sieciowy
 • Funkcja czyszczenia raportów/statystyk
 • Poprawiona współpraca z serwerami SMTP usługi Office 365
 • Zgodność z Windows 10 oraz Windows Server 2016

Funkcjonalność

W celu skorzystania z Ferro Backup System nie ma potrzeby jakichkolwiek zmian w aktualnej konfiguracji sieci komputerowej, serwerów jak i komputerów biurowych. Oprogramowanie działa całkowicie niezależnie od istniejących konfiguracji kont, zabezpieczeń i usług.

Ferro Backup System 5.xProgram poprzez swoją funkcjonalność należy do bardzo wydajnych, potrafi w krótkim czasie wykonać kopie plików z wszystkich podłączonych do sieci lokalnej komputerów. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu archiwizacji różnicowej/przyrostowej, kompresji danych po stronie stacji roboczych oraz dzięki równoległemu wykonywaniu zadań.
Archiwizacja różnicowa polega na tym, że tylko za pierwszym razem archiwizowane są wszystkie pliki (pasujące do masek). Przy kolejnych zadaniach archiwizowane są wyłącznie te pliki, które zostały utworzone lub zmodyfikowane od czasu ostatniej pełnej archiwizacji lub archiwizacji różnicowej.

Jako zaletę przedstawionego oprogramowania można uznać również niskie koszty związane z tworzeniem kopii bezpieczeństwa danych. Ferro Backup System do swojego działania nie wymaga drogiego serwera, napędów taśmowych ani też wersji serwerowej systemu operacyjnego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu kompresji po stronie stacji roboczych, a nie na serwerach, dodatkowo dzięki temu jako serwer archiwizacji może zostać użyty normalny komputer PC, nie posiadający bardzo dużej mocy obliczeniowej, lecz z odpowiednio dużym dyskiem twardym.
Ferro Backup System 5.x

Archiwizacja

Jako, że archiwizacja odbywa się w sieci lokalnej, to może się zdarzyć, że połączenie z serwerem zostanie zerwane. W takim przypadku zadania archiwizacji są zatrzymywane i automatycznie wznawiane po ponownym nawiązaniu połączenia od tego miejsca w którym archiwizacja została przerwana. Ferro Backup System 5.x Administrator sieci nie musi w takim wypadku podejmować interwencji. Dla zwykłych pracowników firmy archiwizacja danych nie jest zauważalna, gdyż wykonywana jest w tle i nie powoduje problemów z użytkowaniem danego komputera.
W celu jej usprawnienia równoczesnej archiwizacji i korzystania z komputera, można w ustawieniach serwera skorzystać z opcji określającej priorytet wątku kompresującego. Określa ona maksymalne wykorzystanie procesora podczas archiwizacji.
Jedną z możliwości tworzenia backupu danych jest jej tworzenie przed zamknięciem systemu. Spowoduje to, ze komputer zostanie wyłączony po skończeniu archiwizacji lub w przypadku wystąpienia błędu połączenia. Włączenie tej opcji jest zalecane, gdyż większość uszkodzeń powstaje w momencie uruchamiania komputera.
Jeżeli chodzi o daty wykonania archiwizacji pełnej czy różnicowej to administrator również nie musi znać tych danych. Ferro Backup System zarządza procesem odzyskiwania danych z kopii różnicowych i wyświetla ich zawartość tak samo jak w przypadku kopii pełnych.
Wbudowana w Ferro Backup System opcja Open File Manager umożliwia archiwizację otwartych plików systemowych oraz plików zablokowanych przez inne procesy. Opcja ta odczytuje pliki poprzez bezpośrednie odwołania do dysku, pomijając przy tym funkcje systemu operacyjnego.

Ferro Backup System 5.x Możliwe jest automatyczne zwalnianie miejsca na dysku połączone z modułem alertów. Za jego pomocą wysyłane są do administratora za pomocą wiadomości e-mail informacje o jakichkolwiek błędach i ostrzeżeniach. Funkcja ta zmniejsza konieczność ciągłego nadzoru nad programem.

Oprócz backupu danych oprogramowanie umożliwia wykonanie kopii zapasowej całego systemu operacyjnego oraz jego późniejszego odtworzenia bez potrzeby ponownej instalacji.

Możliwa jest archiwizacja danych z komputerów pracujących na innych systemach operacyjnych niż Windows. W takim przypadku archiwizacja jest możliwa poprzez zmapowane dyski sieciowe. Może ją wykonać dowolna stacja robocza pracująca pod kontrolą systemu Windows. W wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem będzie instalacja oprogramowania FBS Worker również na serwerze archiwizacji.

FBS Server i FBS Worker

Za podstawowe zadanie należące do programu FBS Server należy uznać rozsyłanie w odpowiednim czasie zadań archiwizacji do stacji roboczych. Zadanie takie zawiera informacje na temat tego jakie pliki i katalogi mają zostać zarchiwizowane oraz w jaki sposób ma to się odbyć - czy ma to być archiwizacja pełna czy archiwizacja różnicowa. Ferro Backup System 5.x Przyjęcie takiego zadania przez stację roboczą powoduje to, że rozpoczyna ona wyszukiwanie plików do archiwizacji, a w następnym kroku rozpoczyna kompresję tychże plików. Tworzone jest archiwum w ZIP, które na bieżąco jest przesyłane do serwera archiwizacji.
Serwer odbiera po kolei wszystkie nadsyłane części archiwum i zapisuje je na swoim dysku. Odebranie ostatniej części powoduje weryfikację archiwum poprzez sprawdzenie sum kontrolnych skompresowanych plików. Działanie archiwizacji może być jednocześnie realizowane przez wszystkie stacje robocze wchodzące w skład danego systemu.
Program ten pozwala również na planowanie zadań czyli określenie indywidualnie dla każdej stacji co i kiedy ma zostać zarchiwizowane. W konsoli jest dodatkowo możliwość konfigurowania, weryfikacji, odzyskiwania danych oraz monitorowania pracy całego Systemu.

Niezbędnym do poprawnej archiwizacji jest również program FBS Worker. Otrzymuje on żądania z serwera, a jego podstawowym zadaniem jest wykonanie kopii zapasowych plików, katalogów lub całych dysków i przesłanie takich archiwów do serwera. Archiwizowane dane mogą być kompresowane i szyfrowane. Podczas kompresji nie są tworzone żadne pliki tymczasowe, gdyż odbywa się ona "w locie" podczas wysyłania. Rozwiązanie to pozwala na wykonywanie kopii plików również w przypadku braku miejsca na dysku stacji roboczej.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa przesyłanych danych również szyfrowanie odbywa się po stronie stacji roboczej.

Ferro Backup System 5.x

Dane statystyczne:

 • 60% - 80% krytycznych danych jest przechowywanych w laptopach i komputerach biurowych
 • 90% komputerów biurowych i laptopów nigdy nie jest archiwizowana

Raporty

W Ferro Backup System dostępne są raporty ułatwiające analizę systemu. Pozwalają one na zmniejszenie ciągłej analizy zapisów dziennika zdarzeń i częstego nadzoru nad danym systemem. Ferro Backup System 5.x Raporty są generowane i otwierane przez FBS Server w postaci HTML, tworzone są one na podstawie Dziennika zdarzeń. Przy wykorzystaniu alertów administracyjnych, raporty mogą być automatycznie generowane i wysyłane na wskazany adres e-mail lub na serwer WWW/FTP.
Każdy raport może mieć ustalony przedział czasowy. Przykładowo w raporcie zaległe zadania można wyświetlić tylko takie zadania, które nie zostały wykonane od określonej liczby dni, tygodni lub miesięcy. W raportach podsumowanie zadań i statystyki zadań można natomiast określić przedział czasowy, dla którego dane mają być analizowane.

Dostępne są trzy rodzaje raportów:

 • Podsumowanie zadań
 • Zaległe zadania
 • Statystyki zadań

Przechowywanie i odzyskiwanie danych

Tworzone archiwa składowane są w określonym katalogu na dysku twardym, ustawiane to jest w zakładce Ustawienia modułu centralnego FBS Server. Ferro Backup System 5.x Każda stacja robocza posiada własny stworzony podkatalog FBF, którego nazwa składa się z nazwy stacji roboczej oraz rozszerzenia .FBF (Ferro Backup Folder). Do tych podkatalogów zapisywane są archiwa ZIP z nazwami w formacie: DATAfbsGODZINA.zip.
Przechowywane dane przez program są w formacie PKZIP (wersja 64-bit) stworzonym przez firmę PKWARE Inc. Format ten umożliwia tworzenie archiwów (pojedynczych plików .zip) o rozmiarach do 9 exabajtów (9 000 000 TB). Pliki archiwum można przeglądać i rozpakowywać różnymi programami obsługującymi PKZIP ZIP64, m.in można tego dokonać w programie WinZip. Zalecane jest jednak, by wypakowywanie i przeglądanie tych archiwów odbywało się bezpośrednio przez program FBS Server - zakładka Odzyskiwanie.

Ferro Backup System jest nowym systemem, w którym nie stosuje się już zapisu na taśmach, lecz na dyskach twardych. Jest wiele powodów, dla których jest to lepsze rozwiązanie niż stosowanie streamerów i bibliotek taśmowych. Są to np.:

 • Cena
  • w systemie Ferro Backup System nie jest potrzebne żadne dodatkowe urządzenie typu streamer, biblioteka taśmowa
  • dysk twardy jest obecnie najtańszym magnetycznym nośnikiem danych, tańszym nawet od taśm DAT/DDS
 • Szybkość
  • w większości systemów backupów wąskim gardłem jest zapis i odczyt danych z urządzeń taśmowych. W przypadku Ferro Backup System wykorzystującym dyski twarde, archiwizacja i odzyskiwanie danych jest wielokrotnie szybsze
  • Ferro Backup System daje możliwość wykonywania zadań archiwizacji równolegle. Standardowe systemy archiwizacji pozwalają na równoczesną archiwizację tylko w przypadku posiadania wielu napędów taśmowych

Odzyskiwanie danych w Ferro Backup System zawsze odbywa się w taki sam sposób, przyjazny użytkownikowi. Odzyskiwanie nie jest zależne od typu przeprowadzonej archiwizacji. Ferro Backup System 5.x W archiwizacji pełnej, odzysk danych jest prosty, gdyż wymaga wyłącznie zdekompresowania wszystkich plików z jednego wybranego archiwum ZIP. W archiwizacji różnicowej sytuacja jest bardziej złożona. W tym backupie tylko pierwsze archiwum zawiera wszystkie pliki określone w ustawieniach archiwizacji. Kolejne procesy archiwizacji wykonywały tylko kopie plików utworzonych lub zmodyfikowanych od poprzedzającej ją archiwizacji. Jeżeli archiwa z kolejnych dni nie zawierają wszystkich plików określonych w ustawieniach archiwizacji to w większości systemach archiwizacji prawidłowe przywrócenie danych może spowodować wiele problemów.
Ferro Backup System pozwala na łatwiejsze poradzenie sobie z takimi problemami. Przejmuje on kontrolę nad przywracaniem danych, dzięki czemu użytkownik może w równie łatwy sposób przywrócić dane z kopii różnicowych jak ma to miejsce w archiwach pełnych.

Licencja na oprogramowanie nie jest ograniczona czasowo. Po otrzymaniu licencji można z programu korzystać przez cały czas bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Aktualizacje są bezpłatne tylko w ramach tej samej wersji (obecnie 5.xx).

Ferro Backup System 5.x

Wymagania systemowe:

 • Dla stacji roboczej (FBS Worker):
  • procesor klasy Intel Pentium
  • 12 MB pamięci operacyjnej RAM
  • 2 MB wolnego miejsca na dysku
  • karta sieciowa
  • system operacyjny Microsoft Windows XP/2003/Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2012/2016
  • Karta sieciowa LAN/WiFi
 • Dla serwera archiwizacji (FBS Server):
  • procesor klasy Intel Pentium III 1,5 GHz (zalecany minimum Intel Pentium 4 1.5 GHz)
  • 1 GB pamięci operacyjnej RAM
  • 150 MB wolnego miejsca na dysku (+ miejsce na archiwa)
  • karta sieciowa
  • system operacyjny Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/10/Server 2008/Server 2012/2016
  • karta sieciowa
  • przeglądarka internetowa Firefox 19, Chrome 25, Internet Explorer 9, Opera 12 lub nowsza

Program umożliwia archiwizację X (w zależności od zakupionej licencji) stacji roboczych (komputerów biurowych i laptopów). Jeżeli dodatkowo archiwizowany ma być serwer lub hosty wirtualne należy zakupić odpowiednią licencję.


W przypadku potrzeby zamówienia licencji na większą liczbę stanowisk prosimy o kontakt poprzez e-mail.

Dodatkowe informacje na temat produktu:

Wśród programów przeznaczonych do zarządzania dyskami można wyróżnić m.in. programy do tworzenia kopii zapasowych: Backup & Recovery SuiteAcronis Backup & Recovery 11 Advenced Workstation lub wersja dla serwerów: Acronis Backup & Recovery 11 Server for Windows. W ofercie posiadamy również programy do zarządzania partycjami dyskowymi: Partition Manager Professional, Acronis Disk Director for Workstation, DisKeeper PRo oraz programy pozwalające na bezpowrotnie usuwanie danych z dysków: Disk Wiper Pro.

Pełna lista programów przeznaczonych dla dysków.. Kupując jeden z tych programów użytkownik otrzymuje bezpłatny transport i ubezpieczenie przesyłki.
W przypadku pytań prosimy o kontakt