GRAFIK URLOPOWY PL+ - licencja elektroniczna

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: SOFTWAREPROJEKT
 • Czas realizacji: 1-2 dni
 • Cena netto: 158,54 zł 244,77 zł 195,00 zł

Grafik urlopowy jest programem ułatwiającym tworzenie planu urlopowego na dany rok kalendarzowy w firmie. Może on być tworzony przez przełożonego, lecz umożliwia również wypełnianie grafików indywidualnie przez pracowników, a to pozwala odciążyć przełożonego z niektórych obowiązków.

GRAFIK URLOPOWY PL+ W programie przełożony ma możliwość elastycznego definiowania kalendarza pracy poprzez edycję listy dni wolnych od pracy. Program upraszcza proces planowania urlopów oraz organizowania pracy w oparciu o harmonogram pracy i urlopów. Pliki planów urlopowych mogą być udostępniane pracownikom poprzez dysk sieciowy (w dane miejsce są one automatycznie zapisywane przez program główny podczas ich generacji). Mogą być również przesyłane do pracowników za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź też w inny dowolny sposób, np. na nośniku CD, pendrive itp.

Program główny do swojej pracy wymaga utworzenia bazy danych. Czynność ta wykonywana jest podczas pierwszego uruchomienia programu korzystając z ekranu tworzenia i konfiguracji bazy.

Do pracy z głównym programem na wielu komputerach (np. jednocześnie przełożony, pracownik działu kadr, szef projektu) podczas korzystania z jednej wspólnej bazy danych, konieczne jest wybranie komputera, który będzie pełnił rolę serwera bazy danych.
GRAFIK URLOPOWY PL+ Dowolny plan urlopowy jest tworzony poprzez podanie odpowiedniego roku, którego będzie dotyczył grafik, dodatkowo konieczne jest przypisanie do tego planu pracowników, skonfigurowanie dni wolnych od pracy oraz na końcu wskazanie katalogu, w którym będą zapisywane pliki planów urlopowych pracowników.
Każdy pracownik posiada swój własny plik, w którym zapisywane zostaną wszystkie plany urlopowe.


W skład pakietu Grafik Urlopowy wchodzą:

 • Główny program Grafik Urlopowy PL+ do którego dostęp ma tylko przełożony
 • Proste w instalacji i dystrybucji narzędzie dla pracowników Edytor Planu Urlopowego PL+
 • Wieczysta licencja na użytkowanie programu
 • Licencja uprawniająca do pracy na jednym komputerze oraz do założenia grafiku dla 10 pracowników (każda dodatkowa licencja zwiększa tą ilość o 10 osób)
 • Dostęp do pojawiających się dodatków i aktualizacji oraz pomocy technicznej przez email przez okres 4 miesięcy
 • Asystent Zadań PL+ czyli terminarz przypominający o spotkaniach, urodzinach, rozliczeniach PIT,ZUS itp.
GRAFIK URLOPOWY PL+

Najważniejsze cechy programu:

 • Graficzny kalendarz z możliwością prostego wskazywania dni urlopu
 • Przejrzysty edytor dni wolnych od pracy
 • Funkcja wczytywania kalendarza dni wolnych od pracy z zewnętrznego pliku
 • Funkcja wyznaczania dni ustawowo wolnych od pracy
 • Tworzenie i przechowywanie grafiku urlopowego całej firmy w jednej bazie danych
 • Podział pracowników na zespoły. Edycja i analiza urlopów według zespołów
 • Graficzny podgląd pełnego grafiku urlopowego całej firmy lub z podziałem na zespoły
 • Grafik urlopowy tworzony i edytowany przez przełożonego (w głównym programie)
 • Kontrola ilości wybranych dni urlopu w stosunku do dostępnego wymiaru urlopu
 • Możliwość indywidualnej edycji planów urlopowych przez poszczególnych pracowników na zasadzie wymiany i edycji zewnętrznych plików przechowujących plany urlopowe
 • Proste w instalacji i dystrybucji narzędzie dla pracowników Edytor Planu Urlopowego PL+ dzięki czemu pracownicy nie muszą instalować i konfigurować programu głównego na swoich komputerach. Dostęp do sieci w tym przypadku nie jest potrzebny
 • Zabezpieczanie plików indywidualnych planów urlopowych hasłem
 • Możliwość obsługi programu głównego przez wiele osób w tym samym czasie - praca w sieci komputerowej
 • Wieczysta licencja na użytkowanie programu
 • Łatwość obsługi
GRAFIK URLOPOWY PL+

Korzyści z zakupu programu:

 • Pełny grafik urlopów całego zespołu znajduje się w bazie danych w programie głównym
 • Indywidualne plany urlopowe pracowników przechowywane są w zewnętrznych plikach
 • Pliki indywidualnych planów urlopowych pracownicy edytują przy pomocy Edytora Planu Urlopowego PL+ (nie zaś programu głównego)
GRAFIK URLOPOWY PL+