Minitab 19 Statistical Software - licencja elektroniczna + certyfikat gratis

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: MINITAB
 • Czas realizacji: 1-3 dni
 • Cena netto: 10 476,42 zł 13 161,00 zł 12 886,00 zł

Minitab 19 Statistical Software jest programem statystycznym zawierającym kompleksowe narzędzia oraz wskazówki, umożliwiające realizację nawet najbardziej rygorystycznych projektów związanych z doskonaleniem jakości.

Główne informacje:

 • Wersja językowa: angielska
 • Ilość stanowisk: 1
 • Typ licencji: komercyjna
 • Ważność licencji: wieczysta

Minitab 19 Statistical Software jest uznanym pakietem statystycznym, który pomaga użytkownikowi przeprowadzić różne analizy statystyczne. Program zawiera wiele metod statystycznych zorganizowanych w kategorie tj. regresja, ANOVA, narzędzia jakościowe i szeregi czasowe.
Posiada wbudowane wykresy ułatwiające zrozumienie danych i ocenę wyników.
Posiada ponadto możliwość wyświetlania i zapisywania statystyk oraz miar diagnostycznych.

Program Minitab oferuje szeroki wybór metod ułatwiających ocenę jakości w obiektywny, ilościowy sposób tj. wykresy kontrolne, narzędzia planowania jakości oraz analiza systemu pomiarowego (ocena systemu pomiarowego), wydolności procesu i niezawodności/trwałości.
Ma ono na celu ograniczenie stopnia wadliwości produktów, zachowanie zgodności produkowanych wyrobów ze specyfikacjami, ustandaryzowanie czasu realizacji zamówień.

Główne cechy programu Minitab 19:

 • Łatwość użytkowania - interfejs logiczny ułatwia korzystanie z pakietu oraz liczne funkcje wspomagają uzyskanie wyników.
 • Łatwe tworzenie wyraźnych i czytelnych wykresów przy pomocy funkcji typu "wskaż i kliknij".
 • Analizy regresji - wykrywanie i definiowanie zależności liniowych, wielomianowych, logistycznych, częściowych najmniejszych kwadratów i wielu innych.
 • Statystyczna kontrola procesu - sterowanie procesami, udostępniając zestaw wykresów kontrolnych i wiele innych funkcji.
 • Analiza systemów pomiarowych - analizy miernikowe oraz związane z nimi narzędzia zapewniają jakość danych.
 • Analiza niezawodności i przeżycia - obliczanie okresu trwałości produktów, przewidywanie częstości występowania awarii, ustalanie parametrów gwarancyjnych i wiele innych.
 • Obsługa danych w wielu formatach, cała praca jest dobrze uporządkowana w jednym, automatycznie przygotowywanym pliku projektu.
 • Szeroki zakres prostych i wydajnych narzędzi, dzięki którym można wykonywać szybkie oceny i porównania.
 • Obszerny zestaw narzędzi obejmujących analizę wariancji (ANOVA), ogólny model liniowy (GLM), analizę wartości średnich (ANOM) i wiele innych.
 • Możliwość zebrania tyle danych, ile potrzeba w danej sytuacji.
 • Można przeprowadzać kluczowe analizy nawet bez danych o rozkładzie normalnym.
 • Możliwość generowania liczb losowych, wykonywania prób losowych i wiele innych
 • Tablice Chi-kwadrat, dokładności Fishera oraz inne narzędzia tablicowe.
 • Szeroka gama analiz czasowych, jak np. analiza trendu i dekompozycja, także z funkcją autokorelacji, korelacji skrośnej i cząstkowej.

Wybrane nowości w Minitab 19:

 • Nowa funkcja nawigatora umożliwia grupowanie wyników lub analiz według arkusza i sortowanie alfabetyczne lub według kolejności,
 • Nowa funkcja widoku podzielonego umożliwia łatwe porównywanie wielu analiz obok siebie,
 • Nowe funkcje statystyczne dla DOE (Projektowanie eksperymentów), regresja krokowa i ulepszenia normalnych możliwości w celu ułatwienia dogłębnej analizy danych.