ORGANIZER PRACY PL - licencja elektroniczna

 • Cena netto: 158,54 zł 244,77 zł 195,00 zł

Informacje ogólne

Organizer Pracy PL+ to łatwe zarządzanie zadaniami w firmie oraz sprawna organizacja i podział zadań między pracowników jak również wnikliwy sposób raportowania i analizy toczących się działań.

Podstawowa licencja programu przeznaczona jest na 2 stanowiska.

ORGANIZER PRACY PL Program wspomaga kontrolę wykorzystania czasu pracy przez pracowników poprzez raportowanie stanu realizacji zadań, monitorowanie terminów i postępów w pracach oraz analizę kosztów pracy, kontrolę i rozliczanie czasu pracy poprzez moduł RCP.

Na każdym etapie planowania zadań dostępne są funkcje zarządzania informacjami związanymi z zadaniami takimi jak spotkania, terminy, notatki, zgłoszone problemy, postępy w pracach, pracownicy zaangażowani w pracę nad projektem.

Wbudowany moduł RCP umożliwia zarządzanie czasem pracy poszczególnych pracowników. Pracownik rozpoczynając pracę uruchamia licznik odliczający czas spędzony nad zadaniem. Jego przełożony w każdej chwili może kontrolować sposób wykorzystania czasu pracy a co za tym idzie efektywność pracy powdładnych.

System powiadomień email ułatwia kontakt z pracownikami i informowanie ich o tym co dzieje się w projekcie. Natomiast system nadawania uprawnień pozwala wydzielić grupy pracowników o różnym poziomie dostępu do danych w zależności od pełnionej funkcji, roli w projekcie, zadania

 

Najważniejsze funkcje:

 • zarządzanie projektami / zadaniami
 • rejestr planowanych spotkań, zaplanowanych terminów, notatek związanych z zadaniami
 • rejestr zgłoszonych problemów, postępów w pracach
 • funkcje zarządzania projektem i pracownikami przez menedżerów: przydział pracowników do zadań, zespołu, nadawanie uprawnień w projekcie
 • ograniczenia dostępu zwykłym pracownikom tylko do projektów / zadań im powierzonych
 • moduł kontroli czasu pracy pracowników - RCP
 • raporty i zestawienia ułatwiające kontrolę stanu realizacji zadań oraz monitorowanie terminów i postępów prac
 • terminarz automatycznie sprawdzający i informujący o planowanych zdarzeniach
 • system definiowanych powiadomień email wysyłanych do pracowników
 • Tworzenie nowych projektów / zadań na podstawie już istniejących projektów (kopiowanie danych)
 • administracja uprawnieniami użytkowników programu, system haseł i dostępu do poszczególnych opcji programu
 • praca w sieci komputerowej - baza danych SQL Firebird umożliwiająca dostęp via Internet
 • dodatki do programu: kursy walut NBP, katalog banków w Polsce
 • Wieczysta licencja na użytkowanie programu
 • ŁATWOŚĆ OBSŁUGI