R3D3 - Rama 3D InterStal

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: INTERSOFT
 • Czas realizacji: 1-3 dni

Moduł do wymiarowania prętów i elementów stalowych w programie R3D3 - Rama 3D. Moduł wykonuje wymiarowanie przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN-90/B03200 w dwukierunkowym stanie naprężenia, z pominięciem momentu skręcającego.


R3D3 - Rama 3D InterStal 1.x

Typy wymiarowanych profili:

 • walcowane - dwuteownik, połówka dwuteownika, teownik, ceownik, kątownik równoramienny i nierównoramienny, rura prostokątna, kwadratowa i okrągła
 • spawane - dowolny dwuteownik niesymetryczny, dowolny teownik, skrzynka
 • zimnogięte - rura prostokątna, kwadratowa i okrągła

Typy profili liczone w stanie nadkrytycznym:

 • walcowane - dwuteownik, rura prostokątna i kwadratowa
 • spawane - dowolny dwuteownik, skrzynka
 • zimno gięte - rura prostokątna i kwadratowa

Aktualnie istnieją dwa sposoby wymiarowania:

 • pojedynczego wybranego pręta układu
 • elementu złożonego z kilku połączonych ze sobą, współliniowych prętów o takim samym przekroju, który podczas wymiarowania traktowany jest sumarycznie jak pojedynczy pręt

Wymiarowanie wykonywane jest na podstawie wszystkich obwiedni sił wewnętrznych (siły normalnej, sił tnących, momentów gnących z wyjątkiem obwiedni momentów skręcających), a także na podstawie obwiedni sprężystych naprężeń normalnych (opcja istotna zwłaszcza dla elementów typu słup). Wymiarowanie pręta lub elementu odbywa się na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów wymiarowania, zapisywanych w predefiniowanych definicjach typu elementu. Użytkownik może zdefiniować w programie dowolną ilość typów elementu do wymiarowania, a raz wykonana definicja ustawień parametrów do wymiarowania, może być używana we wszystkich projektach, przez przypisanie właściwego typu elementu do wymiarowanego pręta.